Reiki Courses and Reiki Training Courses in London UK.
Reiki Training Courses for Healing in UK.

 

Reiki Courses in London.
A Reiki Master providing Reiki Training Courses in London UK.

If your heart feels drawn
towards having a therapy
session or learning Reiki,
 please call

Sunil Rathod,
75, Charlton Road,
Kenton,
Harrow, HA3 9HR
0777 345 3106 / 0208 238 9986

Or please email Sunil at
holisticreikiinfo@yahoo.co.uk 

 
Home About Sunil Holistic Healing Massage Indian Head Massage
Reiki Healing Reiki Courses Usui Takata Reiki Gendai Reiki
Threshold Reiki Sekhem-Seichim Reiki Karuna Reiki Testimonials
Course Dates Links to Reiki Websites Feedback Site Map
                   Copyright Holistic Reiki .org ( Reiki Healing UK )
Usui Reiki UK Reiki Training UK Reiki Practitioner UK Indian Head Massage London UK Reiki Courses London
Karuna Reiki UK Gendai Reiki UK Reiki Symbols London Reiki Master London UK Reiki Courses UK
Threshold Reiki UK Reiki London UK Reiki Healing London UK Reiki Massage London UK Reiki Training London